Потребител: Парола:
  • Казанлъшка гробница
гр. Казанлък. Община Стара Загора. Област Стара Загора.

Край град Казанлък досега са открити три гробници със стенописи. Те свидетелстват за широкото използване на живописта като елемент на вътрешна декорация на тракийските гробници през елинистическата епоха. Безспорно най-интересна от тях е Казанлъшката. Гробницата е открита случайно при разкопаването на една от могилите в казанлъшкия парк "Тюлбе", която имала вид на естествен завършек на иначе природно хълмистото възвишение. Могилата била висока 7 м, с диаметър на основата 40 метра.

На 19 април 1944 г., прокопавайки галерия за противосамолетно скривалище, войници от противовъздушната отбрана се натъкват на Казанлъшката тракийска гробница. Те започнали галерията от юг и за щастие попаднали много скоро на грубо иззидана каменна стена. Любопитството ги накарало да я разбият, след което влезли в нисък и тесен коридор, където имало повалена правоъгълна гранитна плоча, а от там в кръгло засводено помещение.

В гробната камера са намерени незначителен брой предмети, знак, че гробницата е била ограбена още в древността. Някои предмети (40 златни копченца, 3 глинени розетки и др.) свидетелстват за високо развито ювелирно изкуство у траките през тази епоха. При снемането на могилния насип са открити и две жертвени огнища със следи от жертвоприношение. Наличието на тези огнища може да се обясни с религиозните вярвания на траките, по-точно с езическия обичай да се извършват жертвоприношения и излияния при издигането на могилата, свързани с култа към мъртвите. Нашето внимание заслужава и откритата в насипа, изкусно изработена от тънък сребърен лист каничка. Нейната шийка е украсена с позлатен пояс от фино гравирани лаврови листа.

Макар и незначителни, намерените в гробната камера находки и кости показват, че са били погребани двама души, вероятно от знатна тракийска фамилия.

По своята архитектура Казанлъшката гробница може да се определи като уникална за времето си постройка. Изградена е наравно с околния терен, ориентирана от север на юг. Входът и се намира от югоизточната страна. Корпусът на гробницата се състои от тухлена гробна камера с кошеровидно-камбановиден купол. Височината му е 3,25 м, диаметъра на основата му е 2,65 м, а на пресечния връх - 0,47 метра. Гробната камера е свързана с тесен тухлен коридор (дромос), в който се влиза през правоъгълна врата, оформена с рамка от големи дялани каменни блокове. Той има правоъгълна форма с дължина 1,95 м, ширина 1,12 м и височина 2,24 метра.

При входа на дромоса се отделят два успоредни зида, които оформят правоъгълно преддверие с дължина 2,60 м и ширина 1,84 метра.

Гробницата е изградена от тухли. В дромоса те имат правоъгълна форма, а в куполното помещение са секторни (трапецовидни). Секторните тухли са служили за изграждането на помещения с кръгъл план. Тухлите в гробницата са свързани с хоросан, съставен от вар и пясък.

В архитектурен план Казанлъшката гробница е представлявала обект на дълго изучаване от специалисти и днес можем да я причислим към т. нар. куполни гробници. Именно този вид гробници са плод на мегалитната архитектура на траките. Това са долмените и скални гробници, които израстват на фона на крепостите от ранната желязна епоха.

Казанлъшката гробница получава световна известност с неповторимите картини по стените си. Нерядко те са определяни като шедьовър в древното тракийско изкуство. Въпреки че не са намерени много предмети, стенописите заслужено нареждат Казанлъшката гробница сред откритията с най-голяма историческа стойност, намерени по нашите земи.

В дромоса и погребалната камера стенописите заемат площ от около 40 кв. метра. Тази живописна украса ни запознава с един далечен и тайнствен свят, представен чрез сложни композиции, където се акцентира върху човешката фигура. Резултатите от досегашните изследвания показват, че при "оцветяването" на гробницата са използвани едновременно две техники - мокро фреско и темпера. Широко използвана в украсата е и енкаустичната техника, при която мазилката добива лъскав, почти огледален блясък. Използваните цветове са четири - бял, черен, червен и жълт. В преддверието стените са измазани с глина. Гладката стена е разделена с тъмни линии на редове, образуващи правоъгълници - сякаш е изградена от каменни блокове. В дромоса украсата е изключително интересна и сложна. Създава се впечатление за една стена от голяма постройка, декоративно разчленена и увенчана с фриз от фигурална композиция. Различието в украсата на двете дълги стени на дромоса е в горните два фриза.

На фриза върху източната стена е изобразена среща между две войски. Централно място заемат двама войни, изправени един срещу друг. Единият е облечен с къс червен хитон, а на главата си носи шлем с жълт цвят. Обут е с червени обувки със заострени върхове. Другият воин стои срещу него. Облечен е с къс син хитон и светлосиньо наметало. На главата му има шлем с охров цвят. В ръцете си и двамата държат по един крив нож и по две дълги копия. Около тях са представени други пеши и конни воини.

В центъра на фриза върху западната стена е представена картина, сходна на тази във фриза на източната стена. Тук обаче единият воин е коленичил с левия си крак пред другия.

Двете композиции не са подчинени на никакви образци от известните схеми в старогръцката живопис. Художникът е работил с изключителен замах и свобода. Възможно е тези военни сюжети да са били свързани с военната и политическа дейност на погребания тракийски вожд.

В куполното помещение (гробната камера) разчленението на стените съвпадат с това в дромоса. Тук се забелязва широк фриз с фигурална живопис, в който е разгърната обширна многофигурна композиция на тема "Погребално угощение". Централното място в тази композиция е отредено на знатната тракийска съпружеска двойка. Мъжът е представен в тържествена и спокойна поза, седнал е върху пъстра възглавница. Косата му тъмна, спускаща се на дълги къдри към тила. Жената седи до него на разкошно изработено кресло. Косата и е също тъмна, леко вълниста и добре прибрана. Тя има замислено- печален израз на лицето, докато лицето на съпруга и е със спокоен и волев израз. Важен момент в композицията е наличието на лавров венец върху главата на тракиеца, ясен знак, че той е бил героизиран. Около главните две фигури са изобразени още много жени и мъже. Някои от тях са прислужници, ратаи, коняри, музиканти и други. Представени са и два богато оседлани коня, вероятно собственост на покойниците, и още четири пищно украсени коня. Най-горната част на купола, над корниза, е разчленена на три полета. Във всяко едно поле е представена по една вихрено препускаща конница. Пълни с напрежение са и фигурите на младите кочияши, с развяващи се зад гърба им наметала.

Съдейки по тези неповторими картини, можем да кажем, че художникът на стенописите в гробницата е бил изключителен майстор. Притежавал е безпогрешен усет за пластичност, обемност, пространственост и съразмерност.

Откриването на Казанлъшката гробница дава много нови възможности за изследователската дейност на археолозите. Нейната уникална архитектура и невероятни стенописи спомагат за проучването на изкуството и културата на елинизма, тъй като траките са не само носители на тази култура, а и участници в нейното създаване. Днес Тракийката гробница в град Казанлък е важен исторически и културен паметник, който привлича със своята неповторимост стотици туристи от цял свят.

Снимки:

Горе Коментари (0)

Вили за отдих - всички права запазени © 2008 - 2021г. ViliBG.net
: Добави вила : Вили за почивка : Забележителности : Полезни връзки : Контакти :