Потребител: Парола:
  • Резерват Сребърна
с. Сребърна. Община Силистра. Област Силистра.

Биосферният резарват край с. Сребърна е разположен на 2 км южно от р. Дунави на 16 км западно от Силистра, на площ 600 ха. Обхваща езерото Сребърна и териториите край него. Той е една от най-интересните влажни зони в Европа с изключително разнообразие на растителни и животински видове. По-характерни представители на водната растителност са: водните лилии, блатното кокиче, блатната незабравка, папура и тръстиката.

Птичият и животински свят е изключително богат с редки и ценни представители на националния и световния генетичен фонд: водоплаващи птици, къдроглав пеликан, чапли, блестящи ибиси, диви гъски и патици, раци, костенурки, видри, лопатари и други. Тук живеят и видра, ондатра, езерен рак, обекновена костенурка, воден плъх. На брега на езерото е изградена екологична станция на Българска академия на науките и музей, в който са експонирани сбирки от всички животински видове, обитаващи резервата. Сребърна е уникално земно кътче, съхранило хилядолетия чистотата и първичната сила на природата.

"Сребърна" е включена в Конвенцията по влажните зони с международно значение и Списъка на ЮНЕСКО за световното природно и културно наследство.

Намира се на 16 км западно от Силистра и на 523 км от София. Обявен за резерват през 1948 г. Обявен за природен паметник на ЮНЕСКО през 1983 г.

Снимки:

Горе Коментари (0)

Вили за отдих - всички права запазени © 2008 - 2021г. ViliBG.net
: Добави вила : Вили за почивка : Забележителности : Полезни връзки : Контакти :